Oznake

, , , , , , ,

Slušam dosta priča o mobingu koji je kod nas u ova divlja kapitalistička vremena postao nešto kao način suživota u velikom broju firmi.
Zapanjuje činjenica kako ljudi slabo reagiraju na mobing i kako toleriraju kada su njihove kolege žrtve mobinga, a sve zbog straha od gubitka posla ili iz straha da i sami ne postanu žrtve mobinga.

Mobing je teško definirati ali ovo je neka smjernica što je u stvari mobbing:
Mobbing (work abuse ili employee abuse) je engleski izraz za zlostavljanje na radnom mjestu. Mobing je specifični oblik ponašanja na radnom mjestu, kojim jedna osoba ili skupina njih sustavno psihički (moralno) zlostavlja i ponižava drugu osobu, s ciljem ugrožavanja njezina ugleda, časti, ljudskog dostojanstva i integriteta, sve do eliminacije s radnog mjesta. Zlostavljana je osoba bespomoćna, u nemogućnosti je da se obrani. Takve se aktivnosti odvijaju u pravilu najmanje jednom tjedno, tijekom najmanje šest mjeseci.

Ali i osobe koje vrše mobing su usavršile svoje vještine pa često odstupaju od tih pravila baš da ne bi bili proglašeni zlostavljačima.

mobing, zlostavljanje

Kakav je profil osoba koje vrše mobing?

U pravilu se radi o psihopatima, majstorima skrivanja emocija, na prvi pogled prijatni i dobronamjerni ljudi, koji će zbog samo sebi poznatog razloga krenuti u zlostavljanje, najčešće ih u mobingu prema određenoj osobi motivira ako su oni u toj osobi prepoznali i najmanji znak protivljenja njihovom pa mogli bi ga uvjetno nazvati “dostojanstvu”. Jer činjenica je da oni dostojanstvo percipiraju sasvim drugačije negoli što to čine normalni ljudi.

Kako drugačije nazvati osobu ili osobe koje vrše mobing nego psihopatima, jer to je definitivno osobina koju posjeduju bolesne osobe, jer normalna osoba zasigurno ne bi uživala u zlostavljanju živog bića.

Lako ih je prepoznati jer se iza njihovog ponašanja krije velika doza narcisizma, bilo vizualnog, bilo hvaljenjem sa svojim postignućima. U pravilu imaju višu naobrazbu  i hijerarhijski nadređena radna mjesta, koja im daju moć manipulacije nad drugim ljudima.

Na sreću većina ih je tako uporna u svom zlostavljanju, da jednostavno radna okolina počinje s vremenom zazirati od njih te ih ostavlja usamljene u njihovim stavovima o zlostavljanoj osobi, što kod njih izaziva još veći gnjev.

Kako se radi o inteligentnim osobama, lukavo će odgoditi svoje zlostavljanje do prve sljedeće prilike kada su sigurni da imaju adut koji će ih opet vratiti u “igru”.
Igru zla koju samo oni mogu shvatiti u svojoj bolesnoj glavi, jer to je definitivno bolest i takvu osobu treba poslati na liječenje i zabraniti joj rad dok se ne vrati izliječena, ako je to moguće!

psihopat

Kod nas postoji nekoliko načina kako poduzeti mjere protiv takve osobe;

  • Zabilježite svaki nasrtaj, arhivirajte sve pismene dokumente
  • Obratite se osobi u radnoj sredini u koju imate povjerenje, aktivistima udruženja za zaštitu ljudskih prava, sindikatu, inspektoru rada ili jednostavno pokrenite tužbu za mobing (ovo posljednje zna uroditi ekspresnim plodom jer tužbom protiv osobe koja vrši mobing, ujedno tužite i firmu u kojoj radite, a firme si ne žele dozvoliti takav publicitet te sankcioniraju zlostavljača, bilo otkazom, bilo opomenom pred otkaz, koliko god ta osoba bila moćna u vašoj firmi)
  • Ne dopustite da vas uvuku u mobbing ponašanje, budite ljubazni sa zlostavljanom osobom, a zlostavljača upozorite na njegovo ponašanje i posljedice koje se mogu izroditi iz takvog ponašanja.

Koje su osnovne mjere za suzbijanje mobbinga?

To su prije svega sustavna prevencija, prepoznavanje problema i stručna rehabilitacija. Uposlenici koji su žrtve mobbinga obično šute o tomu, a najveći dosadašnji problem na koji nailaze istraživači jest dokazivanje da se uopće i radi o mobbingu.

Zato i poslodavac i uposlenici trebaju znati što je mobbing, da je kažnjiv, te kome se trebaju obratiti za pomoć. Potrebno je garantirati dostupnost stručnih osoba koje će se baviti prijavljenim zlostavljanjem, a te osobe moraju biti nepristrane tj. ne smiju biti zaposlene u tom kolektivu. Poslodavac na temelju Zakona o radu, internim uredbama i pravilnicima mora razraditi postupak sprječavanja mobbinga u svom kolektivu.

Poslodavac je dužan sukladno čl. 30. Zakona o radu, zaštititi dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja posla, tako da im osigura uvjete rada u kojima neće biti izloženi psihičkom ili fizičkom uznemiravanju, uključujući i seksualno.

Ova zaštita uključuje i poduzimanje preventivnih mjera. Postupak i mjere zaštite uređuju se kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu.

Poslodavac koji zapošljava više od 20 radnika dužan je imenovati osobu koja je osim njega ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika.

Poslodavac je dužan najkasnije u roku od 8 dana od dostave pritužbe, ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi sprječavanja nastanka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ako utvrdi da ono postoji.

Radnik koji je uznemiravan ili spolno uznemiravan, ima pravo prekinuti rad dok mu se ne osigura zaštita, pod uvjetom da je u daljnjem roku od osam dana zatražio zaštitu pred nadležnim sudom. Nakon radno-pravne evaluacije djelovanja mobbera (zlostavljača), može uslijediti opomena, premještaj ili – otkaz mobberu.

KAKO SE POHVALITI SA SVOJIM RADOM 🙂

Evo nakon dugo vremena sam magistrirala i mogu kazati da je osjećaj fenomenalan, previše je vremena prošlo od kada sam krenula na faks i završni čin moje naobrazbe, barem ove službene je nadam se iza mene 🙂

Moram se prisjetiti ekipe profesionalnih dečki koji su mi pomogli oko izrade završnog rada.
Da samo znate koliko treba truda uložiti u printanje, uvezivanje i tvrdi uvez i sve što je bilo potrebno da sama budem zadovoljna s konačnim izgledom mojeg vizualiziranog znanja 😉

tvrdi uvez
Želim zahvaliti dečkima koji su mi pomogli oko cijelog ovog projekta, zahvalila bi i curama, ali jedina cura koja mi je pomogla oko mog magisterija je moja sestra, njoj zahvaljujem na osebujan način, radi se o karakterističnom skakanju i mahanju na daljinu, možda je bolje da dalje ne opisujem kako to izgleda jer će možda mene i nju smjestiti na neko mjesto 😀

Eto, još jednom zahvaljujem svima koji su našli za shodno da mi pomognu, jer ovo je trenutak koji me jako veseli!

Lijepi pozdrav

Ivana